• کولر گازی پرتابل portable cooler gaseous (قابل حمل) بر خلاف کولر گازی اسپلیت از یک دستگاه تشکیل شده است، و  پک بیرونی ندارد. این نوع کولر گازی prtable cooler نامیده میشود و هرچند از دیگر مدل های کولر گازی صدای بیشتری دارد ولی می تواند گرمترین اتاق ها را به سرعت خنک کند.