• کولر گازی اسپلیت gaseous cooler Split از دو  بخش مختلف تشکیل می‌شود، یک قسمت برای درون ساختمان و دیگری خارج از ساختمان که موتور کولر گازی است تا در محیطی مستقل از محل نصب پنل با کمترین صدا استفاده شود